Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Statenvertaling 1 Johannes Inleiding)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

DE EERSTE ALGEMENE ZENDBRIEF VAN DEN APOSTELJOHANNES

INHOUD VAN DEZEN ZENDBRIEF.

DAT de apostel en evangelist Johannes, de zoon van Zebedeüs en broeder van Jakobus, Matth. 10:2, de discipel dien de Heere liefhad, Joh. 13:23, dezen zendbrief geschreven heeft, is nooit onder de Christenen in twijfel getrokken. Het voornemen en oogmerk dat de apostel heeft in dezen brief, is, gelijk hij zelf aanwijst, hfdst. 3:23, eensdeels de gelovigen te versterken in de waarheid der evangelische leer; en eensdeels hen te vermanen tot een godzalig leven, en inzonderheid tot betrachting van liefde. Beide deze stukken worden door elkander alzo verhandeld, dat hij nu van het ene stuk, dan van het andere spreekt. En eerst de zekerheid en nuttigheid der christelijke leer voorgesteld hebbende, wijst hij aan dat hij dezelve hun voorhoudt, opdat zij gemeenschap mogen hebben met God, welke CHRISTUS met Zijn bloed ons verworven heeft, en die wij verkrijgen als wij onze zonden bekennende in Hem geloven, en in het licht wandelen, hfdst. 1. Verklaart dat hij dit leert niet opdat wij daarop zondigen, maar tot troost der zondaren. Vermaant hen tot onderhouding van het gebod der liefde, beide ouden en jongen; maant af van de liefde der wereld. Waarschuwt voor de antichristen of valse leraars, en vermaant dat zij zich door dezelve niet laten verleiden, hfdst. 2. Vermaant hen voorts, dewijl zij kinderen Gods zijn, dat zij moeten heiliglijk leven en de zonde vlieden; en voornamelijk elkander liefhebben, niet met woorden alleen, maar met de daad, hfdst. 3. Daarna dat zij zich van de valse leraars moeten wachten; en wederom dat zij elkander liefhebben, hfdst. 4. Leert wie zij zijn die uit God geboren zijn, en dat de liefde tot God en den naaste niet kunnen gescheiden worden, en bewijst dat JEZUS CHRISTUS de enige Zaligmaker is, en dat wij in Hem moeten geloven, en de afgoden vlieden, hfdst. 5.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen