Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 85)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 85

1 Gij zijt, HEER’, met Uw volk nu tevreden,
Jakobs gevangenen maakt Gij ook vrij,
En vergeeft des volks boosheid voorleden;
Zijn zonden uit genade bedekt Gij;
Uwe gramschap doet Gij van hen zeer wijd,
En matigt Uwen toorn tot dezen tijd;
O Heer’, Gij Die onz’ Heiland zijt allein,
Help ons op, stil Uwe gramschap niet klein.
2 Wilt Gij nu, Heer’, voortaan toornig wezen?
Wordt Gij van geslacht tot geslacht verstoord?
Neen, maar Gij zult ons troosten na dezen;
Dies zal Uw volk hen verblijden nu voort.
Of wij schoon zwaarlijk hebben, HEER’, misdaan,
Nochtans bewijs ons Uw goedheid voortaan,
En wil ons helpen, o HEER’ en God mijn;
Al is ’t dat wij all’ arme zondaars zijn.
3 Toch wil ik horen wat God zal spreken,
Want den vromen zal Hij den vrede goed
Verkonden en dien laten uitbreken;
Daardoor worden zijn kind’ren wijs en vroed.
Maar die in Gods vreze zoeken bijstand,
Denzelven zal God steeds bieden de hand;
Opdat bij ons wederom wone, Heer’,
Uwe heerlijkheid en Uwes Naams eer.
4 Genaad’ en waarheid komen in ’t gemoet,
’t Recht en pais kussen malkand’ren met vliet;
’t Geloof zal uit de aarde spruiten zoet,
Gerechtigheid van boven nederziet.
God zal vruchten geven in overvloed,
Die ons dat aardrijke voortbrengen moet;
In ’t regiment zal ’t oprechtelijk staan,
Alle dingen zullen ook recht toegaan.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen