Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 19 Over Het Gebed)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

19. OVER HET GEBED

1

Is het gebed noodzakelijk?
Ja, het is een middel om te verkrijgen wat God geboden heeft.
Ps. 50:15. Roep Mij aan in den dag der benauwdheid; Ik zal er u uithelpen, en gij zult Mij eren.

2

Wie moet men aanbidden?
God alleen.
Matth. 4:10. Den Heere uw God zult gij aanbidden en Hem alleen dienen.

3

Mag men geen engelen of heiligen aanbidden?
Nee, hun komt die eer niet toe, en zij weten van ons niet.
Jes. 42:8. Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch Mijn lof den gesneden beelden.
Kol. 2:18. Dat dan niemand u overheerse naar zijn wil in nederigheid en dienst der engelen, intredende in hetgeen hij niet gezien heeft, tevergeefs opgeblazen zijnde door het verstand zijns vleses.

4

Hoe moet men bidden?
Met een heilige gestalte van het hart en een eerbiedige houding van het lichaam.

5

Waar moet men om bidden?
Om geestelijke en lichamelijke behoeften.
Matthéüs 6 en Spreuken 30.

6

Heeft Christus ons daarvan een voorschrift gegeven?
Ja, in het gebed des Heeren. Matthéüs 6.

7

Hoe luidt dat gebed?
Onze Vader, Die in de hemelen zijt,
1. Uw Naam worde geheiligd.
2. Uw Koninkrijk kome.
3. Uw wil geschiede, gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde.
4. Geef ons heden ons dagelijks brood.
5. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onzen schuldenaren.
6. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze.
Want Uw is het Koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid, in der eeuwigheid. Amen.
Matthéüs 6:9-13.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen