Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 30)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 30

1 Ik zal met hart en mond, o HEER’,
Uw Naam verhogen en Uw eer,
Dewijl Gij mij Uw bijstand boodt,
Mij optrokt uit den diepsten nood;
Zodat de vijand, in mijn lijden,
Zich over mij niet mocht verblijden.
2 Mijn God, Gij hebt mij, op mijn klacht,
Genezen, en mijn smart verzacht;
Gij hebt mijn ziel, door angst beroerd,
Als uit het graf weer opgevoerd;
Gij hebt het leven mij geschonken,
Ik ben niet in den kuil gezonken.
3 Psalmzingt, Gods gunstgenoten, geeft,
Geeft lof den HEER’, Die eeuwig leeft;
Zijn vlekkeloze heiligheid
Zij ter gedachtenis verbreid;
Een ogenblik moog’ ons doen beven;
Zijn gunst verduurt een eeuwig leven.
4 Perst eens de bitt’re tegenspoed,
Des avonds, het benauwd gemoed
Tot naar gejammer en geklag;
Nauw rijst des morgens vroeg de dag,
Of God verleent, in plaats van lijden,
Weer stof tot juichen en verblijden.
Pauze
5 Ik sprak, door mijn geluk misleid:
“Ik wankel niet in eeuwigheid”;
Want Gij hadt mijnen berg, o HEER’,
Door Uwe gunst, Uw Naam ter eer,
Zo vastgezet, alsof gevaren
En rampen nu verdwenen waren.
6 Maar, toen G’ U slechts een ogenblik
Verbergdet, trof mij vrees en schrik;
Dies riep ik om Uw heilgenot;
Ik smeekt’ en zei: “O grote God,
Wat winst is uit mijn bloed te halen?
Waartoe zou ik ten grave dalen?
7 Zou in den kuil ’t ontzielde stof
Den mond ontsluiten tot Uw lof,
En van Uw redding zingen? Zou
Het daar verkondigen Uw trouw?
Hoor mij, o HEER’, help mij genadig;
Bekroon mij met Uw gunst gestadig.”
8 Gij hebt mijn weeklacht en geschrei
Veranderd in een blijden rei;
Mijn zak ontbonden, en mij weer
Met vreugd omgord, opdat mijn eer
Niet zwijg’; zo klimt Uw lof naar boven;
Mijn God, U zal ik eeuwig loven.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen