Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 53)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 53

1 De trotse dwaas zegt in zijn boos gemoed:
“Daar is geen God.’’ Zij doven ’t licht der rede,
En maken zich, door gruwelijke zeden,
Afschuwelijk; daar is geen mens die goed
Op aarde doet.
2 God, Die het recht met kracht verdedigt, sloeg
Van ’s hemels troon Zijn ogen naar beneden
Op Adams kroost, doorzocht hun hart en zeden;
Hij zag, of zich geen mens verstandig droeg,
En naar Hem vroeg.
3 Hij zocht alom, maar ach, Hij vond er geen;
Want alle vlees is trouw’loos afgeweken;
Het land is vol van stinkende gebreken;
Geen sterveling wil ’t pad der deugd betreên,
Ja, zelfs niet één.
4 Heeft dan dit volk, dat groeit in euveldaân,
Geen kennis? Neen; thans durven die ontzinden
Met gulzigheid mijn volk als brood verslinden;
Zij roepen, op hun godvergeten paân,
Zelfs God niet aan.
5 Op ’t onverwachtst zijn zij in angst gebracht;
Want God heeft uw belegeraars doen vluchten;
Hun beend’ren zelfs verstrooid; die u deên zuchten
Hebt gij beschaamd; want God verwerpt, veracht
Dit boos geslacht.
6 Och, daalde ’t heil uit Sion spoedig neer
Voor Israël! Als God Zijn volk uit lijden
En banden redt, zal Jakob zich verblijden,
En Israël al juichend geven d’ eer
Aan zijnen Heer’.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen