Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 140)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 140

1 O mijn God, wil mij nu bevrijden
Voor de mensen zeer boos en kwaad;
Behoed mij nu en t’ allen tijden
Voor der listigen raad en daad;
2 Die dagelijks met haars gelijken
Tegen mij denken schalkheid loos;
Ende mij strijd in alle wijken
Vannieuws aandoen met harten boos.
3 Haar listige tongen hoogmoedig
Scherpen zij als slangen zeer fijn;
Onder haar lippen overvloedig
Hebben zij adderenvenijn.
4 Bewaar mij voor der bozen handen;
En mijn gangen tot dezen stond,
Voor de moedwillige vijanden,
Die mij willen brengen te grond’.
5 De grootsen hebben nu met listen
Mijner ziele strikken bereid;
Opdat ze mij te vangen wisten,
In de wegen daar Gij mij leidt.
6 Toen sprak ik met vasten betrouwen:
Gij zijt, o HEER’, mijn God allein;
Verhoor mij in mijn zwaar benauwen,
Hoor de stemme mijns gebeds rein.
Pauze
7 HEER’, Gij zijt mijn Wapen zeer krachtig,
Mijn Helm als mij de nood bezwaart;
Als ik in ’t veld benauwd was klachtig,
Gij hebt mij ’t hoofd gedekt, bewaard.
8 Wil den bozen, HEER’, niet toelaten
’t Volbrengen haars voornemens fel;
Anders zouden zij die mij haten,
Hoogmoedig en stout worden snel.
9 Dat de overste onder dezen,
Die mij kwelt, toekome met kracht
Dat lijden en ellendig wezen,
Dat hij mij te doen was bedacht.
10 Dat hem kolen op den kop vallen,
En ganselijk te gronde gaan;
Sla ze met tempeest over allen,
Zodat ze niet meer op en staan.
11 De kwaadsprekende mens alommen
Zal niet lange blijven in staat;
Op den moedwilligen zal kommen
Zijn eigen aanslag en zijn raad.
12 God zal Zijn getrouwheid verklaren
Hem die met onrecht is gekweld;
Zij die de vromen hier bezwaren,
Worden voor Gods oordeel gesteld.
13 De vromen zullen Uwen Name,
Die heerlijk is, prijzen, o Heer’;
D’ oprechten zullen eeuwig t’zame
Bij U wonen in alle eer.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen