Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 21 Over Het Uiterste Van De Mens)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

21. OVER HET UITERSTE VAN DE MENS

1

Zal de mens altijd leven?
Nee.
Het is den mensen gezet éénmaal te sterven, en daarna het oordeel. Hebr. 9:27.

2

Sterft dan heel de mens?
Nee, alleen het lichaam, want de ziel is onsterfelijk.
Matth. 10:28. En vreest niet voor degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vreest veelmeer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel.

3

Hoeveel wegen zijn er voor de ziel na de dood?
Twee: de hel of de hemel.
Matth. 7:13, 14. Wijd is de poort en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er die door dezelve ingaan; want de poort is eng en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er die denzelven vinden.

4

Gaat de ziel daar na de dood direct heen?
Ja, zoals blijkt uit de gelijkenis van Lázarus en de rijke man. De rijke man hief zijn ogen op in de hel, en Lázarus werd gedragen in Abrahams schoot.
Luk. 16:22, 23. En als hij in de hel zijn ogen ophief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre, en Lázarus in zijn schoot.

5

Bestaat er een vagevuur?
Nee, de moordenaar ging niet naar een vagevuur, maar direct naar de hemel.
Luk. 23:43. En Jezus zeide tot hem: Voorwaar zeg Ik u: Heden zult gij met Mij in het paradijs zijn.
Openb. 14:13. En ik hoorde een stem uit den hemel, die tot mij zeide: Schrijf, zalig zijn de doden die in den Heere sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest, opdat zij rusten mogen van hun arbeid; en hun werken volgen met hen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen