Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Statenvertaling Nehémia Inleiding)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HET BOEKNEHÉMIA

INHOUD VAN DIT BOEK.

NEHEMIA (zijnde de schenker van den Perzischen koning Arthahsasta, den tweede die met dien naam in Gods Woord vermeld wordt), verstaan hebbende den ellendigen toestand zijns volks, mitsgaders der stad, muren en poorten van Jeruzalem, vernedert zich daarover met vasten en bidden voor den Heere. Verzoekt daarop bij goede gelegenheid, en verkrijgt van den koning, dat hij hem als zijn stadhouder of gouverneur zendt naar Jeruzalem, met last en commissie om aldaar een zekeren tijd te resideren, en alles weder op te bouwen en in goede orde te brengen. Hetwelk Nehemia, met een bijzonderen ijver van Gods eer gedreven zijnde, zeer getrouwelijk, wijselijk, godvruchtiglijk en bestendiglijk uitvoert, overwinnende vele zwarigheden en beletselen, die hem in dit heilig werk van den satan zijn voorgeworpen, zo door de omliggende vijanden vanbuiten, als door de valse broeders en huichelaars vanbinnen, die met den vijand correspondeerden. Verlost ook de gemeente van den zwaren overlast der rijken; en den publieken godsdienst met bijzondere religieusheid, vasten en bidden verricht, mitsgaders een sterk verbond met God opnieuw opgericht zijnde, verzorgt hij de stad Jeruzalem met genoegzaam getal van inwoners, verdelende de rest van het volk in hun woonplaatsen. En nadat hij zijn gouvernement twaalf jaren loffelijk bediend had, vertrekt hij weder tot den koning Arthahsasta, in het drie en dertigste jaar zijns koninkrijks, en wordt na enigen tijd weder van den koning geschikt naar Jeruzalem, alwaar hij verscheidene misbruiken, die in zijn afwezen waren ingekropen, met grote kloekmoedigheid afschaft en alles reformeert. Dit boek heeft den naam van Nehemia, omdat daarin begrepen is wat onder zijn gouvernement in het Joodse land geschied is, en omdat het van hemzelven, door ingeven van Gods Geest, beschreven is, als in verscheidene plaatsen van dit boek klaarlijk is te zien.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen