Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 142)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 142

1 ’k Riep tot den HEER’ met luider stem;
Ik smeekt’ en riep vol angst tot Hem.
’k Heb, voor Zijn aangezicht, mijn klacht
In mijn benauwdheid voortgebracht.
2 Als mij geen hulp of uitkomst bleek;
Wanneer mijn geest in mij bezweek,
En overstelpt was door ellend’,
Hebt Gij, o Heer’, mijn pad gekend.
3 Zij hebben, vol arglistigheid,
Een strik op mijnen weg gespreid;
’k Zag uit, in nood, ter rechterhand,
Maar vond noch vriend noch onderstand.
4 ’k Wou vluchten, maar kon nergens heen,
Zodat mijn dood voorhanden scheen,
En alle hoop mij gans ontviel,
Daar niemand zorgde voor mijn ziel.
5 Ik riep tot U, ik zeid’: O HEER’,
Gij zijt mijn Toevlucht, Sterkt’ en Eer;
Gij zijt, zolang ik leef, mijn Deel,
Mijn God, Wien ik mij aanbeveel.
6 Hoor mijn geschrei; ’k ben uitgeteerd,
Door mijn vervolgers overheerd;
Ai, help en red mij uit den nood,
Want hunne macht is mij te groot.
7 Voer mij uit mijn gevangenis,
Tot roem Uws Naams, die heerlijk is;
Dat mij ’t rechtvaardig volk omring’,
En vrolijk van Uw weldaân zing’.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen