Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 141)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 141

1 ’k Roep, HEER’, in angst tot U gevloden,
Ai, haast U tot mijn hulp, en red;
Hoor naar de stem van mijn gebed,
Daar ik U aanroep in mijn noden.
2 Mijn beê, met opgeheven handen,
Klimm’ voor Uw heilig aangezicht,
Als reukwerk, voor U toegericht;
Als offers die des avonds branden.
3 Zet, HEER’, een wacht voor mijne lippen;
Behoed de deuren van mijn mond,
Opdat ik mij, tot genen stond,
Iets onbedachtzaams laat ontglippen.
4 Neig nooit mijn hart tot kwade zaken,
Om tot godd’loosheid mij te spoên,
Met mannen die verkeerdheid doen;
Laat mij hun lekkernij niet smaken.
5 D’ oprechte sla mij zonder vrezen,
Ik reken zulks weldadigheid;
En zijn bestraffing, die niet vleit,
Zal olie op mijn schedel wezen.
Pauze
6 Dat slaan zal mij het hoofd niet breken;
’k Zal, door dat liefdeblijk vermaakt,
Als een uit hen in rampspoed raakt,
Te vuur’ger om zijn redding smeken.
7 ’k Heb hunne rechters vrijgelaten;
De rots getuigt; elk heeft gehoord,
Hoe aangenaam mijn vriend’lijk woord
Was ingericht tot die mij haten.
8 Men heeft ons wreed vaneengereten,
Verstrooid als beenders aan het graf,
Als iets waar niemand acht op gaf,
Gekloofd, verdeeld, en weggesmeten.
9 Doch op U zien mijn schreiend’ ogen;
Op U betrouw ik in ’t verdriet;
Verlaat, ontbloot mijn ziel toch niet,
O HEER’, o eeuwig Alvermogen!
10 Bewaar mij voor ’t geweld der strikken,
Die tot mijn val mij zijn gelegd,
Door hen die, wars van ’t heilig recht,
Het boze doen all’ ogenblikken.
11 Dat die godd’loos zijn, sidd’rend vrezen,
Elk hunner in zijn garen vall’;
Totdat ik, onverhinderd, zal
Voorbijgegaan en veilig wezen.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen