Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 3 2 Over Gods Namen)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

3.2 OVER GODS NAMEN

1

Heeft God ook namen nodig, zoals de mensen?
Nee, want Hij heeft niemand die Hem gelijk is.
Gen. 32:29. En Jakob vraagde en zeide: Geef toch Uw Naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het dat gij naar Mijn Naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar.
Richt. 13:18. En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij dus naar Mijn Naam? Die is toch wonderlijk.

2

Waarom dragen de mensen namen?
Om hen van andere mensen te onderscheiden.

3

Waarom heeft God namen?
- Om Hem van de afgoden te onderscheiden;
- om daardoor ook iets van Hem aan ons bekend te maken.

4

Hebben alle namen van God betekenis?
Ja.

5

Welke twee namen van God worden het meest gebruikt?
De Naam God en de Naam Heere.

6

Is de Naam God niet alleen een naam van een ambt of bediening?
Nee, maar een Naam van het Wezen van God Zelf. Hij is van nature God, in tegenstelling tot de afgoden.
Gal. 4:8. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen die van nature geen goden zijn.

7

Toch wordt de Naam van God ook aan engelen en overheden gegeven.
In Psalm 82:6 staat: Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten.
Dan wordt Gods Naam niet in zijn ware betekenis gebruikt.

8

Wat is Gods allergrootste Naam?
De Naam Jehovah of HEERE.

9

Kan die Naam aan een schepsel gegeven worden?
Nee.
Jes. 42:8. Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch Mijn lof den gesneden beelden.

10

Heeft die Naam dan zo’n grote betekenis?
Ja, hij betekent het Zelf-zijn, de onveranderlijkheid en de getrouwheid van God.
Ex. 3:14. En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden.
Ex. 6:2. En Ik ben Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige; doch met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest.

11

Mag men Christus wel Jehovah noemen?
Ja, omdat Hij ook waarachtig God is.
Jer. 23:6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen