Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 20 1)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 20.1 ©

Van de Heilige Doop

1

Vr. Waarmee doopt men?
Antw. Met water.

2

Vr. Moet dat water niet ergens mee gemengd worden?
Antw. Nee; het moet maar alleen en gewoon water zijn.

3

Vr. Wat betekent dat water?
Antw. Het bloed en de Geest van Christus. Hebr. 12:24. En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel. 1 Petr. 1:2. De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus.

4

Vr. Wat doet men met dat water?
Antw. Men dompelt erin, of men besprengt ermee.

5

Vr. Wat betekent de indompeling of besprenging met water?
Antw. De afwassing der zonde door Christus’ bloed en Geest. Ez. 36:25. Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.

6

Vr. Hoeveel weldaden worden er dan in de Doop verzegeld?
Antw. Twee: de rechtvaardigmaking door Christus’ bloed, en de heiligmaking door Zijn Geest.

7

Vr. Kan het water zelf de zonde afwassen?
Antw. Nee. Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde. 1 Joh. 1:7.

8

Vr. In Wiens Naam wordt men gedoopt?
Antw. In de Naam des Vaders, en des Zoons en des Heiligen Geestes. Matth. 28:19.

9

Vr. Mag iedereen dopen in tijd van nood?
Antw. Nee; alleen die gezonden zijn om te leren. Matth. 28:19. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

10

Vr. Mag men ook kinderen dopen?
Antw. Ja. Hand. 2:39. U komt de belofte toe, en uw kinderen.

11

Vr. Is de Doop noodzakelijk?
Antw. Ja; uit kracht van Christus’ bevel.

12

Vr. Hangt er de zaligheid beslist van af?
Antw. Nee; God bindt nooit Zijn genade aan het sacrament.

13

Vr. Hoeveel keer moet men gedoopt worden?
Antw. Maar één keer, zoals men ook maar één keer geboren wordt; want de Doop is een sacrament van geboorte en inlijving in de kerk, die maar één keer geschieden kan.

14

Vr. Wat hebben de gedoopten te betrachten?
Antw. Men moet zich onderzoeken of men zich geheel aan God Drie-enig heeft opgedragen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen