Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 115)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 115

1 Niet ons, o HEER’, niet ons, Uw Naam alleen
Zij, om Uw trouw en goedertierenheên,
All’ eer en roem gegeven.
Waarom, o Heer’, zou ’t heidendom, met spot,
Dan zeggen: Waar, waar is toch nu hun God,
Bij hen zo hoogverheven?
2 Nochtans is God het Doel van onzen lof;
Hij, onze God, Hij woont in ’t hemelhof,
En doet al Zijn behagen.
Hun afgoôn zijn van zilver en van goud;
Slechts mensenwerk, waaraan, zo snood als stout,
Gods eer wordt opgedragen.
3 Zij hebben wel een mond, doch die niet spreekt;
Wel ogen, doch waaraan ’t gezicht ontbreekt,
’t Licht kan hun niets ontdekken;
Geen klank, hoe schel, dringt immer hun in ’t oor;
Men zett’ hun vrij den besten wierook voor,
’t Kan hun geen reuk verwekken.
4 Hun hand, hoe fraai bewerkt, tast nooit iets aan;
Hun voet, hoe welgevormd, kan nimmer gaan,
Hun keel geen klanken geven.
Hun maker deel’ in hun veracht’lijk lot;
Die op hen steunt, miss’ nevens hen ’t genot
Van ’t duurgeschatte leven.
Pauze
5 Maar, Israël, vertrouw gij op den HEER’;
Hij is hun Hulp, hun Sterkt’ en al hun Eer,
Hun Schild, Dat nooit zal wijken.
Vertrouw op God, gij Arons nageslacht;
Hij is hun Schild, hun Hulp, Die hun Zijn macht
Zo menigwerf deed blijken.
6 Vertrouwt op God, gij allen die Hem vreest;
Hij is altoos hun Schild, hun Hulp geweest;
De HEER’ was ons gedachtig.
Zijn zegen blijft op Israël verspreid;
Aärons huis is die ook toebereid.
God is getrouw en machtig!
7 Elk die Hem vreest, hoe klein hij zij of groot,
Wordt van dat heil, die weldaân, deelgenoot;
Hij zal ze groter maken,
En z’ u, zowel als ’t kroost, dat gij bemint,
Dat, nevens u, zich aan Gods wet verbindt,
In dubb’le maat doen smaken.
8 D’ algoede God, Die, door Zijn grote kracht,
Den hemel schiep, deez’ aard’ heeft voortgebracht,
Beschenkt u met Zijn zegen.
De hemel is Zijn eigendom, Zijn troon;
Maar ’t mensdom heeft de vruchtbaar’ aard’, ter woon,
Van onzen God verkregen.
9 In ’t stille graf zingt niemand ’s HEEREN lof;
Het zielloos lijf, gedompeld in het stof,
Kan Hem geen glorie geven;
Maar onze tong zingt, tot in eeuwigheid,
Des HEEREN lof, Zijn roem en majesteit.
Looft God, de Bron van ’t leven!
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen