Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 122)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 122

1 Ik ben verblijd, wanneer men mij
Godvruchtig opwekt: Zie, wij staan
Gereed, om naar Gods huis te gaan;
Kom, ga met ons, en doe als wij.
Jeruzalem, dat ik bemin,
Wij treden uwe poorten in;
Daar staan, o Godsstad, onze voeten.
Jeruzalem is wél gebouwd,
Wél saamgevoegd; wie haar beschouwt,
Zal haar voor ’s Bouwheers kunstwerk groeten.
2 De stammen, naar Gods Naam genoemd,
Gaan derwaarts op, waar elk zich buigt
Naar d’ ark, die van Gods gunst getuigt;
Waar elk Zijn Naam belijdt en roemt;
Want d’ achtb’re zetel van ’t gericht
Is daar voor Davids huis gesticht;
De rechterstoelen staan daarbinnen.
Bidt, met een algemene stem,
Om vrede voor Jeruzalem;
Het ga hun wél, die u beminnen!
3 Dat vreed’, en aangename rust,
En milde zegen u verblij’;
Dat welvaart in uw vesting zij,
In uw paleizen vreugd en lust.
Om vriend en broed’ren spreek ik nu:
De vrede zij en blijv’ in u;
Nooit moet haar nijd of twist verkloeken;
Om ’s HEEREN huis, in u gebouwd,
Waar onze God Zijn woning houdt,
Zal ik het goede voor u zoeken.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen