Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Christelijke Gebeden Een Gebed Voor De Vergadering Der Diakenen)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

EEN GEBED VÓÓR DE VERGADERING DER DIAKENEN

Barmhartige God en Vader, Gij Die niet alleen ons gezegd hebt, dat wij altijd de armen bij ons hebben zullen, maar ook hebt bevolen hen bij te staan, en tot dat einde in Uw gemeente ingesteld hebt den dienst der diakenen, door welke zij geholpen zouden kunnen worden; nademaal wij, die in deze gemeente tot het ambt van diakenen geroepen zijn, alhier thans in Uw Naam zijn vergaderd, om van onze bediening met elkander te spreken; zo bidden wij U ootmoediglijk, om Jezus Christus' wil, dat Gij bij ons wilt wezen met den Geest der onderscheiding, teneinde wij goed onderscheid mogen maken tussen de rechte armen en de onrechte; en dat wij met alle blijmoedigheid en getrouwigheid de aalmoezen die door ons verzameld zijn, aan een iegelijk uitdelen naar eis van zijn nood, niet ongetroost latende de behoeftige lidmaten van Uw lieven Zoon, ook niet gevende dengenen die het niet nodig hebben.

Ontsteek de harten der mensen met een vurige liefde tot de armen, opdat zij milde handreiking doen van hun tijdelijke goederen, waarover Gij hen tot rentmeesters hebt gesteld; en dat wij, de middelen in handen hebbende om de behoeftigen te helpen, ons ambt getrouwelijk, zonder verdriet, en met onbekrompen hart mogen bedienen. Verleen ons mede de gaven, om niet alleen met de uiterlijke gift, maar ook met Uw heilig Woord, de ellendigen te vertroosten. En aangezien de mens niet alleen van brood leeft, maar van alle woord dat uit Uw mond komt, zo wil ook Uw zegen uitstrekken over onze uitdeling, en het brood der armen vermenigvuldigen, opdat zij en wij oorzaak mogen hebben om U te loven en te danken; verwachtende de zalige komst van Uw lieven Zoon Jezus Christus, Die om onzentwil arm geworden is, om ons rijk te maken in der eeuwigheid.

Amen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen