Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 20 2)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 20.2 ©

Van het Heilig Avondmaal

1

Vr. Waarom gaat men dan dikwijls ten Avondmaal?
Antw. Omdat het een sacrament is van voortdurende opvoeding in het geloof.

2

Vr. Waarom wordt het Avondmaal of Nachtmaal genoemd?
Antw. Omdat Christus het in de avond of nacht heeft ingesteld.

3

Vr. Wanneer heeft Hij dat ingesteld?
Antw. In de nacht toen Hij verraden werd. Matth. 26.

4

Vr. Wat zijn de uiterlijke tekenen in het Avondmaal?
Antw. Brood en wijn.

5

Vr. Wat voor brood?
Antw. Gewoon en voedzaam brood.

6

Vr. Mag men geen ouwels in het Avondmaal gebruiken?
Antw. Nee; die beelden niet genoeg de geestelijke voeding af.

7

Vr. Wat betekent het brood in het Avondmaal?
Antw. Christus’ lichaam. 1 Kor. 11:24. En als Hij gedankt had, brak Hij het, en zeide: Neemt, eet, dat is Mijn lichaam, dat voor u gebroken wordt; doet dat tot Mijn gedachtenis.

8

Vr. Moet dat brood ook beslist gebroken worden?
Antw. Ja; om af te beelden dat Christus’ lichaam voor ons gebroken is.

9

Vr. Wat voor wijn moet men in het Avondmaal gebruiken?
Antw. Dat is om het even.

10

Vr. Moet die niet met water gemengd worden?
Antw. Nee; daarvan is nergens bevel.

11

Vr. Wat betekent de wijn?
Antw. Christus’ bloed. 1 Kor. 11:25. Desgelijks nam Hij ook den drinkbeker na het eten des Avondmaals, en zeide: Deze drinkbeker is het Nieuwe Testament in Mijn bloed; doet dat, zo dikwijls als gij dien zult drinken, tot Mijn gedachtenis.

12

Vr. Waar wijst het uitgieten van de wijn op?
Antw. Dat Christus’ bloed voor ons vergoten is.

13

Vr. Is het brood alleen niet genoeg in het Avondmaal?
Antw. Nee; Christus zegt ook: Drinkt allen daaruit. Matth. 26:27. En Hij nam de drinkbeker, en gedankt hebbende, gaf hun dien, zeggende: Drinkt allen daaruit.

14

Vr. Ziet dat ook op alle gewone gelovigen?
Antw. Ja. De mens beproeve zichzelven, en ete alzo van het brood en drinke van den drinkbeker. 1 Kor. 11:28.

15

Vr. Is Christus ook lichamelijk onder de tekenen van het Avondmaal tegenwoordig?
Antw. Nee; Zijn menselijke natuur is alleen in de hemel. Hand. 3:21. Welken de hemel moet ontvangen tot de tijden der wederoprichting aller dingen, die God gesproken heeft door den mond van al Zijn heilige profeten van alle eeuw.

16

Vr. Verandert dan brood en wijn niet in Zijn vlees en bloed?
Antw. Nee; het blijft brood en wijn, ook nadat er de zegen over uitgesproken is.

17

Vr. Hoe kan dan Christus zeggen: Dat is Mijn lichaam?
Antw. Dat wil zeggen: Dat betekent Mijn lichaam.

18

Vr. Spreekt de Heilige Schrift wel meer zo?
Antw. Ja, dikwijls. 1 Kor. 10:4. De steenrots was Christus. Dat wil zeggen: Zij betekende Christus.

19

Vr. Kan men Christus Zelf daar dan niet eten of drinken?
Antw. Niet lichamelijk, maar geestelijk.

20

Vr. Wat is dat, Christus geestelijk te eten?
Antw. Hem door het geloof aan te nemen.

21

Vr. Voor wie is het Avondmaal ingesteld?
Antw. Alleen voor de gelovigen.

22

Vr. Niet voor kinderen?
Antw. Nee, omdat die zichzelf niet beproeven kunnen.

23

Vr. Waaromtrent moet men zich beproeven?
Antw. 1. of ons onze zonden van harte leed zijn; 2. of wij in Christus geloven; 3. of wij dat geloof uitdrukken in een heilige wandel.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen