Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 86)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 86

1 O HEER’, open mij Uw oren,
Wil mij goediglijk verhoren;
Want ik vermag gans niet meer,
Benauwd zijnde nu zozeer.
Wil toch mijn leven bevrijden,
Ik wil weldoen met verblijden;
Bewaar toch Uwen knecht vroed,
Die U vertrouwt, o Heer’ goed.
2 Wil mij, HEER’, genadig wezen,
Naar Uwe goedheid geprezen,
Die U bidde met ootmoed,
En daag’lijks valle te voet.
Verheug nu Uwen knecht klachtig,
Die U, Heer’, aanroept aandachtig;
Want ik heffe ’t hart allein
Tot U in den nood niet klein.
3 Gij zijt, HEER’, vriend’lijk en goedig,
Barmhartig en zeer lankmoedig,
Dengenen die tot U gaan
En in den nood roepen aan.
Verhoor mij, HEER’ uitverkoren;
Laat mijn stem U komen voren;
Versta mijn klachten zeer zwaar,
Want ’t is meer dan tijd voorwaar.
4 Als ik ben in nood en kwaden,
Tot U schrei ik zeer beladen;
Omdat Gij verhoort altijd
Mijn stem en maakt mij verblijd.
Bij U, o Heer’ des aardrijken,
Is geen god te vergelijken;
Daar is ook niemand zo koen,
Die Uw werken kan nadoen.
Pauze
5 Alle volken, die Gij krachtig
Hebt geschapen, Heer’ almachtig,
Zullen vereren tezaam
En grootmaken Uwen Naam.
Gij zijt groot, niet om versterken,
En doet wonderlijke werken;
Gij hebt den naam breed en wijd,
Dat Gij alleen een God zijt.
6 Uw wegen wil mij toch leren,
Dat ik recht ga t’ Uwer ere;
Opdat Gij van mij ook meest
Ten rechten moogt zijn gevreesd.
Ik wil U, Heer’ hoogverheven,
Altijd prijs en ere geven;
Ik wil Uwen Naam zeer klaar
Grootmaken in ’t openbaar.
7 Gij hebt, uit louter genaden,
Mij bewezen veel weldaden,
En mij verlost uit den nood
Der helle en van den dood.
Heer’, de wreed’ onder hen allen
Met kracht mij gans overvallen;
Naar mijn leven zij all’ staan
Zonder U te merken aan.
8 Maar Gij zijt goed en genadig,
Barmhartig ende weldadig,
Lankmoedig tot toornigheid,
Bestendig in der waarheid.
Wil mij goediglijk aanschouwen,
Sterk mij ook in dit benauwen,
Help mij, en maak onversaagd
Den knecht van Uwe dienstmaagd.
9 Wil mij toch een teken geven,
Opdat mijn vijanden beven,
Als zij zien zullen, HEER’ mild,
Dat Gij mij steeds bijstaan wilt.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen