Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 1 Over De Kennis Van God)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Hellenbroek uitgebreid

1. OVER DE KENNIS VAN GOD

1

Waaruit weet men dat er een God is?
Uit de natuur en uit de Heilige Schrift.

2

Hoe is de kennis van God uit de natuur te onderscheiden?
Op tweeërlei wijze:
1. een inwendige of ingeschapen kennis;
2. een uitwendige of verkregen kennis.

3

Wat is de inwendige of ingeschapen kennis?
De kennis die alle mensen van nature in hun hart is aangeboren.
Rom. 1:19. Overmits hetgeen van God kennelijk is, in hen openbaar is; want God heeft het hun geopenbaard.

4

Hoe kan er zo’n ingeschapen kennis zijn? Er zijn namelijk dwazen die in hun hart zeggen: Er is geen God. Ps. 14:1.
Dat is meer een wensen dan een werkelijk geloven dat er geen God is.

5

Wat is de uitwendige of verkregen kennis?
De kennis die men haalt uit de schepselen buiten ons.
Ps. 19:2, 3. De hemelen vertellen Gods eer, en het uitspansel verkondigt Zijner handen werk. De dag aan den dag stort overvloediglijk spraak uit, en de nacht aan den nacht toont wetenschap.

6

Hoe kan men uit de schepselen besluiten dat er een God moet zijn?
Omdat zij door zichzelf niet kunnen zijn en ook niet door zichzelf kunnen blijven. Zij moeten dus door God geschapen zijn en onderhouden worden.
Job 12:9. Wie weet niet uit al deze, dat de hand des HEEREN dit doet?

7

Is de kennis uit de natuur genoeg om zalig te worden?
Nee.

8

Waarom niet?
Omdat men er Christus niet uit kan kennen.

9

Is het kennen van Christus beslist nodig tot zaligheid?
Ja.
Joh. 17:3. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

10

Waaruit moet men de zaligmakende kennis halen?
Uit de Heilige Schrift.
2 Petr. 1:19. En wij hebben het profetische Woord, dat zeer vast is, en gij doet wel dat gij daarop acht hebt, als op een licht schijnende in een duistere plaats, totdat de dag aanlichte en de Morgenster opga in uw harten.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen