Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 12 1)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 12.1 ©

Van de Naam Jezus

1

Vr. Welke zijn Zijn meest gewone Namen?
Antw. Die zijn twee: Jezus en Christus, de eerste een Hebreeuwse, de tweede een Griekse Naam.

2

Vr. Wat betekent Jezus?
Antw. Zaligmaker. Matth. 1:21. Gij zult Zijn Naam heten JEZUS; want Hij zal Zijn volk zalig maken van hun zonden.

3

Vr. Wat is zalig maken?
Antw. Iemand te verlossen van het hoogste kwaad en te brengen tot het hoogste goed.

4

Vr. Waardoor doet Hij dat?
Antw. Door verdienste en toepassing.

5

Vr. Heeft Christus de zaligheid verdiend?
Antw. Ja. Hebr. 5:9. En geheiligd zijnde, is Hij allen die Hem gehoorzaam zijn, een Oorzaak der eeuwige zaligheid geworden.

6

Vr. Past Hij ze ook de Zijnen metterdaad toe?
Antw. Ja. Joh. 10:28. Ik geef hun het eeuwige leven; en zij zullen niet verloren gaan in der eeuwigheid, en niemand zal dezelve uit Mijn hand rukken.

7

Vr. Kan dit verdienen en toepassen niet van elkaar gescheiden worden?
Antw. Nee; allen voor wie Hij de zaligheid verdient, die past Hij ze ook zeker toe. Jes. 53:11. Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.

8

Vr. Hangt die toepassing niet af van onszelf?
Antw. Nee; maar van de krachtdadige bewerking der Goddelijke genade.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen