Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 19)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 19

1 Het ruime hemelrond
Vertelt, met blijden mond,
Gods eer en heerlijkheid;
De held’re lucht en ’t zwerk
Verkondigen Zijn werk,
En prijzen Zijn beleid.
Dus kan ons dag bij dag,
Tot roem van Gods gezag,
Zijn wonderen verhalen;
Dus weet ons nacht bij nacht
Zijn onbegrensde macht
En wijsheid af te malen.
2 Hoe Goddelijk en schoon
Luidt deze hemeltoon!
Daar is geen spraak, of oord,
Daar is geen volk bekend,
Dat, zelfs tot ’s werelds end,
Der heem’len stem niet hoort.
Hun evenredigheid
Heeft zich zo wijd verspreid,
Hun rede klinkt zo krachtig,
Dat z’ al wat d’ aard’ bewoont,
Het merk eens Scheppers toont,
Zo gunstrijk als almachtig.
3 God heeft voor ’t grote licht,
De zon, een tent gesticht,
Vanwaar z’ in ’t blinkend kleed,
En met een blij gelaat,
Gelijk een bruigom, gaat,
Die uit zijn slaapzaal treedt.
Z’ is vrolijk, als een held,
Die in ’t bestemde veld
Zijn vuur en vaart doet blijken;
Zij heeft haar zwaai en spoor
Den gansen hemel door;
Niets kan haar gloed ontwijken.
Pauze
4 Des HEEREN wet nochtans
Verspreidt volmaakter glans,
Dewijl zij ’t hart bekeert;
’t Is Gods getuigenis,
Dat eeuwig zeker is,
En slechten wijsheid leert.
Wat Gods bevel ons zegt,
Vertoont ons ’t heiligst recht,
En kan geen kwaad gedogen;
Zijn wil, die ’t hart verheugt,
Eist zuiverheid en deugd;
Verlicht de duister’ ogen.
5 Des HEEREN vrees is rein;
Zij opent een fontein
Van heil, dat nooit vergaat.
Zijn dierb’re leer verspreidt
Een straal van billijkheid,
Daar z’ all’ onwaarheid haat.
Z’ is ’t mensdom meerder waard,
Dan ’t fijnste goud op aard’;
Niets kan haar glans verdoven;
Zij streeft in heilzaam zoet,
Tot streling van ’t gemoed,
Den honing ver te boven.
6 Dus krijg ik van mijn plicht,
O God, een klaar bericht.
Wat is ’t vooruitzicht schoon!
Hij die op U vertrouwt,
Uw wetten onderhoudt,
Vindt daarin groten loon.
Maar, Heer’, wie is de man
Die, op ’t nauwkeurigst, kan
Zijn dwalingen doorgronden?
O Bron van ’t hoogste goed,
Was, reinig mijn gemoed
Van mijn verborgen zonden.
7 Weerhoud, o Heer’, Uw knecht,
Dat hij zijn hart niet hecht
Aan dwaze hovaardij;
Heerst die in mij niet meer,
Dan leef ik tot Uw eer,
Van grote zonden vrij.
Laat U mijn tong en mond,
En ’s harten diepsten grond
Toch welbehaaglijk wezen,
O HEER’, Die mij verblijdt,
Mijn Rots en Losser zijt,
Dan heb ik niets te vrezen.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen