Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 De Tien Geboden Des Heeren)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Enige gezangen
Gezangen (berijming 1773)

De Tien Geboden des Heeren
Éxodus 20:1-17

1 Mijn ziel, herdenk met heilig beven,
Hoe God, met majesteit bekleed,
Zijn wet op Horeb heeft gegeven,
Waar Hij deez’ woorden horen deed:
2 Ik ben de HEER’, uw God en Koning,
Die van Egypte u bevrij’,
U leidend uit uw slaafse woning;
Dient dan geen goden nevens Mij.
3 Voor beeldendienst zult gij u wachten;
Ik ben de HEER’, een ijv’rig God;
’k Straf dien in drie en vier geslachten;
Maar schenk Mijn dienaars ’t zaligst lot.
4 Misbruikt geenszins den Naam des HEEREN;
Zweert nimmer enen valsen eed;
Want hun die Zijnen Naam onteren,
Is Zijn getergde wraak gereed.
5 Gedenkt en viert, met vee en magen,
Den sabbat, na zesdaagse vlijt;
God schiep ’t heelal in zoveel dagen,
En heeft den sabbat Zich gewijd.
6 Gij zult uw ouders need’rig eren,
Opdat uw God, Die eeuwig leeft,
Uw dagen gunstig moog’ vermeren
In ’t land dat Zijne hand u geeft.
7 Gij zult niet doodslaan, noch u wreken.
Breekt nooit den echt. Steelt niemands goed.
Gij zult geen vals getuig’nis spreken;
Bemint elk met een vroom gemoed.
8 Uw hart zal nimmer iets begeren
Van alles wat uws naasten is;
Uw ziel zal als uw mond God eren,
En houden Zijn getuigenis.
9 Och, of wij Uw geboôn volbrachten!
Genâ, o hoogste Majesteit!
Gun door ’t geloof in Christus krachten,
Om die te doen uit dankbaarheid.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen