Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 116)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 116

1 Ik heb den Heer’ lief, want Hij heeft verhoord
Mijn stem ende bidden in mijn zwaar klagen.
Ik zal Hem bidden in mijn kwade dagen,
Omdat Hij Hem tot mij neigt, naar Zijn woord.
2 De strikken des doods hadden mij omvaân;
Ik was beladen met angsten der hellen,
Ik was in nood, in zuchten en in kwellen;
Doch ik riep des HEEREN Naam alzo aan:
3 O HEER’, verlos mijn ziel uit dezen nood.
En ik bevond dat Hij was zeer weldadig,
Zeer vriendelijk en ook zere genadig;
Die wel behoedt d’ eenvoudigen zeer bloot.
4 Want als ik terneder lag onder voet,
Geholpen heeft mij onze God almachtig.
Dies wees tevreden, o mijn ziele klachtig,
Naardien dat de HEER’ u deez’ weldaad doet.
5 Gij hebt, HEER’, mijn ziel bevrijd van den dood,
Mijn ogen van tranen, mijn voet voor vallen;
Dies wil ik wandelen mijn dagen allen
Vromelijk voor U, o mijn God zeer groot.
Pauze
6 Ik gelove, dies spreek ik in ’t gemeen;
Toch werd mijn ziel zeer jammerlijk geplaget,
Dies sprak ik met een gemoed gaar versaget:
Alle mensen zijn leugenaars meteen.
7 Hoe zal ik toch God Zijn weldaden al
Vergelden? Ik zal den beker heilzame
Nemen in de hand, en des HEEREN Name
Met dankbaarheid ik verkondigen zal.
8 Ik wil mijn beloften in ’t openbaar
Betalen in Gods gemeente geprezen.
De dood der heiligen voor God zal wezen
Een ding dat kostelijk is en dierbaar.
9 HEER’, ik ben Uw knecht, ja, ik ben Uw knecht,
Ende een zoon van Uwe dienstmaagd kleine;
Mijn banden hebt Gij gebroken alleine;
Dies wil ik U dankofferen oprecht.
10 Dat is: Ik wil Uwen Naam maken kond,
Die heerlijk is ende zeer hoogverheven.
Ik wil den HEERE mijn belofte geven,
Midden onder Zijn volk tot dezer stond.
11 In de voorhoven des HEEREN zeer rein
Wil ik van harte Hem lofzangen zingen;
Ik wil tot Jeruzalem wel toebringen
Zijnen prijs; looft Hem met mij in ’t gemein.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen