Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 145)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 145

1 Ik zal God, mijnen Koning, prijzen zeer,
En Uwen heiligen Naam loven, Heer’;
Ik wil, Heer’, Uwen Naam verbreiden fijn,
En U altijd grootmaken, o God mijn.
De HEER’ is groot en zeer hoog’lijk te prijzen,
Onbegrijp’lijk is Hij in alle wijzen;
Kindskinderen zullen roemen Zijn werken,
En vermonden Zijn kracht, niet om versterken.
2 Ik wil gedenken Uwe heerlijkheid,
Uwe grootheid en Uwe majesteit,
En zal Uwe wonderwerken altijd
Verbreiden, Heere, met een hart verblijd.
Uw daden een schoon getuigenis geven
Van Uwe kracht, ’twelk iederman doet beven;
Dies wil ik altijd en voor alle dingen
Uw goedigheid loven, prijzen en zingen.
3 Zij zullen Uwer goedigheid zeer groot
Hierna zijn een schoon gedenkteken bloot;
Zij getuigen van Uw gerechtigheid
En van Uwe bestendige waarheid.
De HEER’ is genadig ende goedhartig,
Traag tot gramschap, en daartoe zeer barmhartig;
Vriendelijk is Hij allen creaturen,
En Hij toont hun Zijn goedheid t’ aller uren.
Pauze
4 Dies, HEER’, looft U al Uw schepsel verblijd,
Omdat Gij een volmaakt Werkmeester zijt;
Maar boven al Uwe werken niet klein,
Prijzen U al Uwe heiligen rein.
De heerlijkheid Uwes Rijks zij verkonden,
Uwe kracht groot zij daarneven vermonden;
Opdat de mensen d’ heerlijkheid en krachten
Uwes Rijks verstaan in alle geslachten.
5 Uw Rijk is, Heer’, een eeuwig Koninkrijk,
Uw heerschappij blijft eeuwiglijk gelijk.
Die struikelen, onderhoudt Uw hand fijn,
En richt op die nedergeslagen zijn.
Alle ding wacht op U aan alle zijden;
Gij geeft hun zijn spijs in bekwame tijden.
Gij opent Uw hand, en dat begenadigt,
Met spijs alles rijkelijk Gij verzadigt.
6 God is gerecht in alles wat Hij doet,
En goedertier’ in al Zijn werken goed.
Hen die Hem bidden, wil Hij nabij staan;
Ja, die Hem in der waarheid roepen aan.
Hij doet den wille tot haren vermeren,
Dergenen die Hem vrezen en vereren;
Hij verhoort haar schreien en al haar klagen,
En verlost z’ uit al haar kruis en haar plagen.
7 Die God liefhebben, zijn van Hem bewaard,
Maar Hij verderft gans’lijk den bozen aard;
Dies wil ik Zijnen lof verkonden klaar;
Ja, alle vlees zal Hem loven eenpaar.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen