Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 112)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 112

1 Zingt, zingt den lof van ’t Opperwezen.
Welzalig hij die God blijft vrezen,
En Zijn geboden houdt in waarde;
Zijn zaad zal machtig zijn op aarde;
Zelfs daalt op zijn nakomelingen
Een schat van dierb’re zegeningen.
2 De rijkdom zal zijn huis verzellen;
Bij have zal hij have tellen;
Zijn deugd zal nimmer vruchten missen;
Hem rijst het licht in duisternissen;
Hij toont zich ieders liefde waardig,
Is goed, barmhartig en rechtvaardig.
3 Wel hem die steeds zich zal erbarmen,
Die van het zijne leent den armen;
Hij schikt naar ’t recht zijn huisbelangen;
Nooit zal hij wank’len in zijn gangen;
Zijn naam, beroemd door zijn bedrijven,
Zal eeuwig in gedacht’nis blijven.
4 Geen kwaad gerucht zal hem ontzetten;
Zijn hart is vast in ’s HEEREN wetten;
Want hij betrouwt op Gods genade;
Hij vreest voor schande, leed noch schade;
Welondersteund, zal hij niet wijken,
Tot hij zijn vijand ziet bezwijken.
5 Hij strooit steeds uit aan alle zijden,
En geeft hun mild die nooddruft lijden;
Zijn recht, hoe dikwerf ook geschonden,
Steunt eeuwig op onwrikb’re gronden;
Zijn hoorn en macht zal God verhogen,
En nimmer zijnen val gedogen.
6 De goddeloze zal dit goede
Van hem aanschouwen, gram te moede;
Met tandgekners zichzelf verteren;
De nijd zal zijne smart vermeren;
Vergeefs wenst hij den val der vromen;
Want nooit zal God dien wens doen komen.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen