Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 91)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 91

1 Hij die op Gods bescherming wacht,
Wordt door den hoogsten Ko - ning
Beveiligd in den duist’ren nacht,
Beschaduwd in Gods wo - ning.
Dies noem ik God, zo goed als groot
Voor hen die op Hem bouwen,
Mijn Burg, mijn Toevlucht in den nood,
Den God van mijn betrouwen.
2 Hij zal uit ’s vogelvangers net
U veilig doen ontko - men;
Hij is het Die uw leven redt;
Gij hebt geen pest te schro - men.
Hij zal, in lijfs- en zielsgevaar,
U met Zijn vleug’len dekken;
Zijn waarheid u ten beukelaar,
En ter rondas verstrekken.
3 De schrik des nachts doet u niet vliên,
Waarvoor de bozen be - ven;
Geen pijlen hoeft gij ’s daags t’ ontzien,
Die hevig om u zwe - ven.
De pest, met welk een snellen spoed
Zij moog’ in ’t duister waren,
Noch ’t streng verderf, dat ’s middags woedt,
Zal uwe ziel vervaren.
4 Gij zult, aan d’ een en d’ and’re hand,
Tienduizenden zien val - len;
Terwijl gij, in gerusten stand,
Bewaakt blijft boven al - len.
Het dreigend leed vliegt u voorbij;
Alleenlijk zien uw ogen,
Hoe schrikk’lijk ’t loon der bozen zij,
Die d’ Almacht niet verhogen.
Pauze
5 Ik steun op God, mijn Toeverlaat;
Dies heb ik niets te vre - zen.
Wie God vertrouwt, dien deert geen kwaad;
Uw tent zal veilig we - zen;
Hij zal Zijn engelen gebiên,
Dat z’ u op weg bevrijden;
Gij zult hen, in gevaren, zien
Voor uw behoud’nis strijden.
6 Zij zullen u, Gods gunstgenoot,
Naar ’s Hoogsten welbeha - gen,
Opdat gij aan geen steen u stoot,
Op hunne handen dra - gen.
Gij zult op jonge leeuwen treên,
Op giftig’ adders stappen;
En, door gevaar noch vrees bestreên,
Den leeuw en draak vertrappen.
7 Dewijl zijn ziel Mij teer bemint,
Dus laat God Zelf Zich ho - ren,
Heb Ik voor hem, als voor Mijn vrind,
Een heilrijk lot bescho - ren;
Omdat hij Mijnen Naam erkent,
Zal hem Mijn gunst verzellen;
Ik zal hem redden uit d’ ellend’,
En op een hoogte stellen.
8 Hij zal, in alle ramp en pijn,
Tot Mij om uitkomst zuch - ten,
En Ik gestadig bij hem zijn
In al zijn ongenuch - ten;
’t Gevaar zal Ik hem doen ontvliên;
Zijn levensdagen rekken;
’k Zal hem Mijn eer en heil doen zien,
En nooit Mijn hulp onttrekken.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen