Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 16 Over Het Geloof)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

16. OVER HET GELOOF

1

Hoeveel soorten geloof zijn er?
Vier:
1. historisch geloof;
2. tijdgeloof;
3. wondergeloof;
4. waar zaligmakend geloof.

2

Wat is het historisch geloof?
Het alleen verstandelijk toestemmen van de waarheid.

3

Is dat een goed geloof?
Ja, het is noodzakelijk, maar niet genoeg tot zaligheid.
Jak. 2:19. Gij gelooft dat God een enig God is; gij doet wel; de duivelen geloven het ook, en zij sidderen.

4

Wat is het tijdgeloof?
Het toestemmen en belijden van de waarheid voor een tijd, met een uiterlijk genoegen.
Matth. 13:20, 21. Maar die in steenachtige plaatsen bezaaid is, deze is degene die het Woord hoort en dat terstond met vreugde ontvangt; doch hij heeft geen wortel in zichzelven, maar is voor een tijd; en als verdrukking of vervolging komt om des Woords wil, zo wordt hij terstond geërgerd.

5

Wat is het wondergeloof?
De sterke vaststelling bij zichzelf, dat door ons of aan ons een wonder gedaan zal worden.
1 Kor. 13:2b. En al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.
Matth. 8:10. Jezus zeide: Voorwaar zeg Ik u, Ik heb zelfs in Israël zo groot geloof niet gevonden.

6

Wanneer vindt dat plaats?
Als er wonderen plaatsvinden.

7

Is dat geloof ook niet zaligmakend?
Nee.
1 Kor. 13:2b. En al ware het dat ik al het geloof had, zodat ik bergen verzette, en de liefde niet had, zo ware ik niets.

8

In hoeveel zaken bestaat het zaligmakend geloof?
In drie: kennis, toestemmen en vertrouwen.
Jes. 53:11b. Door Zijn kennis zal Mijn Knecht, de Rechtvaardige, velen rechtvaardig maken, want Hij zal hun ongerechtigheden dragen.
Joh. 3:33. Die Zijn getuigenis aangenomen heeft, die heeft verzegeld dat God waarachtig is.
Jes. 27:5. Of hij moest Mijn sterkte aangrijpen, hij zal vrede met Mij maken; vrede zal hij met Mij maken.

9

Is een blind geloof, zonder kennis, niet genoeg?
Nee.
Joh. 17:3. En dit is het eeuwige leven, dat zij U kennen, den enigen waarachtigen God, en Jezus Christus, Dien Gij gezonden hebt.

10a

Wat is de voornaamste en wezenlijk rechtvaardigmakende daad van het geloof?
Het is die daad van de ziel, waardoor zij, met verloochening van zichzelf en alle andere dingen of personen, hartelijk wil en wenst dat de beloften van het Evangelie in haar waar mogen zijn.

10b

Doet de ziel nog meer?
Ze begeert met hartelijke overgave de Heere Jezus als de enige Oorzaak van haar zaligheid en grijpt Hem aan.
Joh. 1:12. Maar zovelen Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen Gods te worden, namelijk die in Zijn Naam geloven.

11a

Wat is het gevolg van de rechtvaardigmakende daad van het geloof?
De bijzondere en zekere toepassing van de beloften van het Evangelie en de Heere Jezus aan de gelovige persoonlijk.

11b

Heeft elke gelovige deze toepassing altijd?
Nee, deze toepassing is in alle gelovigen niet altijd aanwezig door:
- de aanvechtingen van de satan;
- de beschuldiging van de wet;
- de verleiding van het vlees.
Allen die Jezus oprecht aannemen, moeten naar deze toepassing staan.
Gal. 2:20. Ik ben met Christus gekruist; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij; en hetgeen ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, Die mij liefgehad heeft en Zichzelven voor mij overgegeven heeft.

12

Kunnen en moeten de gelovigen verzekerd zijn van de oprechtheid van hun geloof?
Ja, zij kunnen en moeten daarnaar staan.
2 Tim. 1:12b. Want ik weet Wien ik geloofd heb, en ik ben verzekerd dat Hij machtig is mijn pand, bij Hem weggelegd, te bewaren tot dien dag.
2 Kor. 13:5. Onderzoekt uzelven of gij in het geloof zijt, beproeft uzelven. Of kent gij uzelven niet, dat Jezus Christus in u is? Tenzij dat gij enigszins verwerpelijk zijt.

13

Wie werkt dat geloof in ons?
De Heilige Geest.
1 Kor. 12:3b. Niemand kan zeggen Jezus den Heere te zijn, dan door den Heiligen Geest.
Vergelijk Filipp. 1:29 en Gal. 5:22.

14

Waardoor werkt de Heilige Geest het geloof?
Door Gods Woord.
Rom. 10:17. Zo is dan het geloof uit het gehoor, en het gehoor door het Woord Gods.

15

Kunnen wij dan niet uit onszelf geloven?
Nee.
Ef. 2:8. Uit genade zijt gij zalig geworden door het geloof, en dat niet uit u, het is Gods gave.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen