Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Statenvertaling Zacharía Inleiding)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

DE PROFEETZACHARÍA

INHOUD VAN DEZE PROFETIE.

ZACHARIA is de tweede profeet die na de verlossing uit de Babylonische gevangenis onder de Joden gepredikt heeft, maar twee maanden na den profeet Haggaï aanvangende te prediken, te weten in de achtste maand van het tweede jaar van den koning Darius. In dit boek worden vele treffelijke stukken verhandeld, waarvan dit de voornaamste zijn: Vooreerst, zo vermaant hij de Joden die uit de Babylonische gevangenis weder in het Joodse land gekeerd waren, tot boete en ware bekering; ten tweede, zo vertelt hij enige gezichten, door dewelke de Heere hun leert, hoe Vaderlijk Hij Zich hunner heeft ontfermd, en inzonderheid hoe goedertierenlijk Hij hen uit de Babylonische gevangenis verlost heeft, met belofte dat Hij voortaan hen in Zijn beschutting en bescherming zou aannemen, indien zij zich oprechtelijk tot Hem bekeerden en naarstiglijk den tempel weder opbouwen zouden; ten derde profeteert Zacharia van de verdelging der vijanden van het volk Gods, alsook van de toekomst van den MESSIAS, en de weldaden die Hij Zijn kerk bewijzen zou, mitsgaders van den aanwas derzelve vanwege de bekering der heidenen tot dezelve.

Daar worden uit den profeet Zacharia verscheidene plaatsen in het Nieuwe Testament bijgebracht, zo van CHRISTUS JEZUS Zelven, als van de evangelisten en apostelen, Matth. 21:5; 26:31; 27:9. Mark. 14:27. Joh. 12:15; 19:37. Ef. 4:25. Openb. 1:7. Hetwelk alles dient om ons het lezen van dezen profeet aan te prijzen en aangenaam te maken.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen