Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 99)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 99

1 God, de HEER’, regeert!
Beeft, gij volken; eert,
Eert Zijn hoog bestel,
Die bij Israël
Tussen cherubs woont,
En Zijn grootheid toont;
Dat zich d’ aard’ bewege;
Hij is Isrels Zege!
2 God, Die helpt in nood,
Is in Sion groot;
Aller volken macht
Niets bij Hem geacht;
Buigt u dan in ’t stof,
En verheft met lof
’t Heilig Opperwezen;
Wilt Het eeuwig vrezen.
3 Looft met hart en stem,
Looft de kracht van Hem,
Die het recht bemint
In Zijn rijksbewind.
’t Recht hebt Gij gestaafd;
’t Geen G’ aan Jakob gaaft,
Toond’ aan Isrels leden
Recht en billijkheden.
4 Roemt nu onzen God;
Knielt, op Zijn gebod,
Voor Zijn voetbank neer;
Heilig is de HEER’
Op Zijn hogen troon;
Amrams grote zoon
En zijn broeder waren
Bij Zijn priesterscharen.
Pauze
5 Ook was Samuël,
Op Gods hoog bevel,
Biddend voor Zijn volk,
Als een hemeltolk;
Hij en and’ren meer
Riepen tot den HEER’,
Die, met gunstig’ oren,
Hun geroep wou horen.
6 Uit Zijn heiligdom,
In een wolkkolom,
Heeft Hij Zijne wet
Bij hen ingezet,
Die door ’s Heeren kracht
Van hen werd volbracht.
’t Nakroost der Hebreeuwen
Volge dit all’ eeuwen.
7 Gij, met hen begaan,
Hebt hun wens voldaan;
HEER’, Die naar Uw woord
Hun gebed verhoort,
Gij, Gij waart hun Lot,
Hun vergevend God;
Schoon z’ ook om hun zonden
Straffen ondervonden.
8 Geeft dan eeuwig’ eer
Onzen God en HEER’;
Klimt op Sion, toont
Eerbied, waar Hij woont,
Waar Zijn heiligheid
Haren glans verspreidt;
Heilig toch en t’ eren
Is de HEER’ der heren.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen