Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 17)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 17

1 Aanzie, HEER’, ’t recht van Uwen knecht,
Wil mijn geroep, o God, verhoren;
Mijn gebed kome tot Uw oren,
Hetwelk vloeit uit een hart oprecht.
Van U, Die wetet alle dingen,
Wil ik oordeel en recht ontvaân.
Wil toch mijn zake merken aan,
Want gans recht is al mijn voortbringen.
2 Gij hebt mijn hart ’s nachts doorzocht, Heer’,
En dat aan den proefsteen gestreken;
Nooit heb ik leugen willen spreken,
Gij vindt mij getrouw immermeer.
Ik houde mij naar de bevelen
En ’t woord Uwes monds, Heer’, met vliet;
Zodat ik niet heb gemeens iet
Met hen die roven ende stelen.
3 Maak mijn voetpaden vast, o God,
Opdat ik mag gaan in Uw wegen,
Zonder te zijn voortaan genegen
Tot afwijken van Uw gebod.
Gij hebt dikwijls, o Heer’, vernomen
Mijn gebeden in mijn ellend’;
Dies bid ik: Tot mij U nu wend,
En laat mijn smeken tot U komen.
Pauze
4 Toon heerlijk Uw goedheid voortaan,
Gij Die bewaart in dat benauwen,
Allen die vast op U betrouwen,
Tegen hen die U wederstaan.
Dek mij toch, Heer’, niet om verhogen,
Met Uw vleug’len naar Uwen aard;
Dat ik zo wel mag zijn bewaard,
Als de appel is ener oge.
5 Opdat ik alzo mag ontgaan
Hen die mij zo wredelijk kwellen,
En mij met haar netten omstellen,
Om mijn ziel te verstrikken zaan.
Zij zijn zeer vet, niet om verstrangen,
Opgeblazen met hoogmoed fel;
Zij volgen mij, en loeren snel
(Zo ’t konde zijn) om mij te vangen.
6 Een is er zonderlijk vol pracht,
Als een leeuw die den roof najaget,
Als een jonge leeuw onversaget,
Die in den kuil op den roof wacht.
Maak U op, HEER’, werp dien te gronde,
Uit zijn handen mijn ziele waart,
Die U dient als een zeer scherp zwaard,
Mij tot straffe, tot dezer stonde.
7 Van hen die Uwe roeden zijn,
Bevrijd mij; die met harten kleven
In d’ aard’, en daarom alleen leven,
Om rijk te worden zonder pijn.
Gij maakt ze zat ende voorspoedig;
Haar kinderen zijn ook zeer rijk;
De kindskind’ren zijn hen gelijk,
En laten goed na overvloedig.
8 Ik zal nog aanzien Uw aanschijn,
En rein staan voor U, Heer’ geprezen,
En naar Uw beeld opgewekt wezen,
Dan zal ik ook recht verzaad zijn.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen