Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Uitgebreid Hoofdstuk 3 2)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

HOOFDSTUK 3.2 ©

Van Gods Namen

1

Vr. Heeft God ook namen nodig, gelijk de mensen?
Antw. Nee; want Hij heeft niemand die Hem gelijk is. Gen. 32:29. En Jakob vraagde en zeide: Geef toch Uw Naam te kennen. En Hij zeide: Waarom is het dat gij naar Mijn Naam vraagt? En Hij zegende hem aldaar. Richt. 13:18. En de Engel des HEEREN zeide tot hem: Waarom vraagt gij dus naar Mijn Naam? Die is toch wonderlijk.

2

Vr. Waarom dragen dan de mensen eigenlijk namen?
Antw. Om hen van anderen, die hun gelijk zijn, te onderscheiden.

3

Vr. Waarom worden God dan Namen toegeschreven?
Antw. 1. om Hem van de afgoden te onderscheiden; 2. om daardoor ook iets van Hem aan ons bekend te maken.

4

Vr. Hebben dan al de Namen van God enige betekenis?
Antw. Ja.

5

Vr. Welke zijn Zijn twee gewoonste Namen?
Antw. De Naam God en de Naam Heere.

6

Vr. Is de Naam God niet maar een naam van een ambt of bediening?
Antw. Nee; maar een naam van het Wezen Gods Zelf; Hij is van nature God, in tegenstelling tot de afgoden. Gal. 4:8. Maar toen, als gij God niet kendet, diendet gij degenen die van nature geen goden zijn.

7

Vr. Toch wordt de naam van God ook aan engelen en overheden gegeven.
Antw. Ps. 82:6. Ik heb wel gezegd: Gij zijt goden, en gij zijt allen kinderen des Allerhoogsten. Dan wordt hij buiten zijn eigenlijke betekenis oneigenlijk overgebracht.

8

Vr. Welke is Gods allergrootste Naam?
Antw. De Naam Jehovah of HEERE.

9

Vr. Kan die wel aan een schepsel gegeven worden?
Antw. Nee. Jes. 42:8. Ik ben de HEERE, dat is Mijn Naam; en Mijn eer zal Ik aan geen ander geven, noch Mijn lof den gesneden beelden.

10

Vr. Is de Naam dan zo groot van betekenis?
Antw. Ja; hij betekent het Zelf-zijn, de onveranderlijkheid en de getrouwheid van God. Ex. 3:14. En God zeide tot Mozes: IK ZAL ZIJN DIE IK ZIJN ZAL. Ook zeide Hij: Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK ZAL ZIJN heeft mij tot ulieden gezonden. Ex. 6:2. En Ik ben Abraham, Izak en Jakob verschenen als God de Almachtige; doch met Mijn Naam HEERE ben Ik hun niet bekend geweest.

11

Vr. Mag men Christus wel Jehovah noemen?
Antw. Ja; omdat Hij ook waarachtig God is. Jer. 23:6. In Zijn dagen zal Juda verlost worden en Israël zeker wonen; en dit zal Zijn Naam zijn, waarmede men Hem zal noemen: De HEERE ONZE GERECHTIGHEID.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen