Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 De Tweede Berijming Van De Twaalf Artikelen Des Geloofs)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

De tweede berijming van de twaalf artikelen des geloofs

1 ’k Geloof in God, den Vader, Die ’t heelal
Geschapen heeft, en houdt in wezen;
En dat Hij, om Zijns Zoons wil, zal
Mijn Vader zijn, mijn smart genezen,
Mij schenken al het nodig goed,
En ’t kwaad, dat mij op aard’ ontmoet,
Genadig doen ten beste keren;
Zijn almacht zal mij steeds behoên,
Dat wou Hij, als mijn Bondsgod, zweren;
Dit wil Hij, als mijn Vader, doen.
2 ’k Geloof daarbij in Jezus, onzen Heer’,
Des Vaders Zoon, Zijn Eengeboren’;
Dien ik gelijk den Vader eer,
Den Christus, van God uitverkoren,
Ontvangen van den Geest van God,
Maria’s Zoon, gehoond, bespot;
Die, in Pilatus’ tijd, door lijden
En kruisdood, heeft voor ons betaald;
Begraven is, na angstig strijden,
En dus ter helle neergedaald.
3 Hij stond weer op, ons tot gerechtigheid,
Toen ’t derde licht rees uit de kimmen,
Om, nu bekleed met majesteit,
Ten derden hemel op te klimmen;
Waar Hij, in hoogstverheven stand,
Ten troon zit aan Gods rechterhand,
Vanwaar wij Hem ten oordeel wachten,
Met eng’len en bazuingeschal;
Wanneer Hij alle de geslachten,
’t Zij dood of levend, richten zal.
4 ’k Geloof ook in den Heil’gen Geest, Die één
Met Zoon en Vader is in Wezen;
’k Geloof één Kerk, die algemeen,
Die Christ’lijk, van God uitgelezen,
En heilig is; waar klein en groot
Van ’tzelfde heil is deelgenoot;
Dat God mijn zonden wil vergeven;
En dat mijn vlees, weêropgewekt,
Dan eeuwig, met mijn ziel, zal leven,
Volzalig, heerlijk, onbevlekt.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen