Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 20 1 Over De Heilige Doop)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

20.1 OVER DE HEILIGE DOOP

1

Waarmee doopt men?
Met water.

2

Moet dat water ergens mee gemengd worden?
Nee, het moet gewoon water zijn.

3

Wat betekent dat water?
Het bloed en de Geest van Christus.
Hebr. 12:24. En tot den Middelaar des Nieuwen Testaments, Jezus, en het bloed der besprenging, dat betere dingen spreekt dan Abel.
1 Petr. 1:2. De uitverkorenen naar de voorkennis van God den Vader, in de heiligmaking des Geestes, tot gehoorzaamheid en besprenging des bloeds van Jezus Christus.

4

Wat doet men met dat water?
Men dompelt erin, of men besprengt ermee.

5

Wat betekent de indompeling of de besprenging met water?
De afwassing van de zonde door het bloed en de Geest van Christus.
Ez. 36:25. Dan zal Ik rein water op u sprengen en gij zult rein worden; van al uw onreinheden en van al uw drekgoden zal Ik u reinigen.

6

Hoeveel weldaden worden er in de doop verzegeld?
Twee:
1. de rechtvaardigmaking door het bloed van Christus;
2. de heiligmaking door Zijn Geest.

7

Kan het water zelf de zonde afwassen?
Nee.
1 Joh. 1:7. Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde.

8

In Wiens Naam wordt men gedoopt?
In de Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes.
Matth. 28:19.

9

Mag iedereen dopen in tijd van nood?
Nee, alleen zij die gezonden zijn om te onderwijzen.
Matth. 28:19. Gaat dan heen, onderwijst al de volken, dezelve dopende in den Naam des Vaders en des Zoons en des Heiligen Geestes; lerende hen onderhouden alles wat Ik u geboden heb.

10

Mag men ook kinderen dopen?
Ja.
Hand. 2:39. U komt de belofte toe, en uw kinderen.

11

Is de doop noodzakelijk?
Ja, krachtens het bevel van Christus.

12

Hangt de zaligheid beslist af van de doop?
Nee, God bindt Zijn genade nooit aan het sacrament.

13a

Hoeveel keer moet men gedoopt worden?
Eén keer, zoals men ook maar één keer geboren wordt.

13b

Waarom?
Omdat de doop het sacrament is van geboorte en inlijving in de kerk, die maar één keer kan plaatsvinden.

14

Wat moeten de gedoopten doen?
Zij moeten zich onderzoeken of zij zich geheel aan de drie-enige God hebben opgedragen.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen