Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Hellenbroek Hertaald 9 Over Het Beeld Gods)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

9. OVER HET BEELD GODS

1

Kon de mens het werkverbond onderhouden?
Ja, God had de mens zo geschapen, dat hij dat kon doen.

2

Hoe schiep God de mens dan?
Goed en oprecht.

3

Is hij dan niet in een natuurstaat zonder meer, tussen goed en kwaad, geschapen?
Nee, maar in een dadelijke, zedelijke rechtheid.
Pred. 7:29. Dit heb ik gevonden, dat God den mens recht gemaakt heeft, maar zij hebben vele vonden gezocht.

4

Waarnaar schiep God de mens?
Naar Zijn beeld. Genesis 1.

5

Waarin bestond dat beeld?
In kennis, gerechtigheid en heiligheid.

6

Bestond het dan niet in de uiterlijke gestalte van het lichaam?
Nee, want God heeft geen lichaam.

7

Bestond het ook niet in de heerschappij over de dieren?
Nee, die heerschappij is alleen een gevólg van het beeld Gods. Die zal er in de hemel niet zijn, want daar is Gods beeld allervolmaaktst.

8

Bewijs eens dat Gods beeld bestond in kennis.
Kol. 3:10. En aangedaan hebt den nieuwen mens, die vernieuwd wordt tot kennis, naar het evenbeeld Desgenen Die hem geschapen heeft.

9

Bewijs eens dat het ook bestond in gerechtigheid en heiligheid.
Ef. 4:24. En den nieuwen mens aandoen, die naar God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid.

10

Was Adam met dat beeld sterfelijk?
Nee, onsterfelijk; want de dood is gedreigd als straf op de zonde.
Gen. 2:17. Ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven.

NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen