Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 39)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 39

1 Ik sprak: Ik woude (zijnde welbedacht)
Op al mijn wegen nemen acht,
Dat ik met spreken niet misdeed onvrij,
Zolang de boze staat voor mij;
Al zou ik moeten mijnen mond altijd
Met enen toom houden bevrijd.
2 Als een stomm’ en sprak ik noch goed noch kwaad,
Ja, ’t goed verzweeg ik, ’twelk mij schaadt;
Dies heeft zeer toegenomen, Heer’, mijn smart,
En met angst heeft gebrand mijn hart;
Dewijle dat ik murmureerd’ onvro
Bij mij; totdat ik sprak alzo:
3 Maak mij, o HEERE, openbaar mijn end,
En den tijd mijns levens bekend;
Dat ik versta den tijd dien Gij mij stelt;
Want Gij hebt mijn dagen geteld,
Die haast voorbijlopen, alzo men ziet,
En bij U geacht zijn als niet.
4 De mens, als ijdelheid, zeer haast verdwijnt,
Als hij ook best te leven schijnt.
Hij is als een stroom die snel gaat voorbij;
Tevergeefs vroeg en laat slaaft hij,
Om ’t goed te verzamelen overal,
Niet wetend wien hij ’t laten zal.
Pauze
5 Wat is ’t toch dat ik verwacht, o mijn Heer’?
Mijn hope staat op U nu meer.
Verlos mij van mijn zonden groot en zwaar;
Laat niet toe dat ik zij eenpaar
Een tijdverdrijf, en ook een spot onrein,
Der dwaaz’ en godd’lozen gemein.
6 Ik heb gedaan als een stom mens, voorwaar,
Stilzwijgende voor ende naar;
Want Gij, Heer’, Zelf hebt mij toch zulks gedaan.
Dies houd op van plagen en slaan;
Want door Uw straffen ben ik gans versmacht,
Gevoelend Uw handen met kracht.
7 Als Gij den mense straft ende kastijdt,
Hij werdt tot niet in korten tijd;
Zijn schoonheid haast gelijk een kleed vergaat,
Dat de motten vereten kwaad.
De mensen zijn (zo men spreekt de waarheid)
Anders niet dan een ijdelheid.
8 Hoor mijn gebed, versta, HEER’, mijne klacht,
Op mijn schreien neem nu toch acht;
Want een vreemd’ling ben ik, die slechts doorreest,
Zo ook mijn vaders zijn geweest.
Laat af van slaan, verkwik, Heer’, mijn gemoed,
Eer dat ik vanhier scheiden moet.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen