Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 146)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 146

1 Welop, mijn ziel, wil nu prijzen
Den HEER’; want mijn leven lang
Zal ik Hem ere bewijzen.
Ik wil met psalmengezang
Steeds loven God verheven,
Zolang als ik zal leven.
2 Wil niet stellen uw betrouwen
Op prinsen groot ofte kleen;
Wil op den mense niet bouwen,
Want bij hem is hulpe geen.
Als zijn geest uitvaart, gelijk
Wordt hij weder aard’ en slijk.
3 Met hem vergaan zijn raden al,
En worden haast’lijk tot niet.
Wel hem wien God t’ allen tijd zal
Zijn hulp aanbieden met vliet;
Die tot God heeft zijn toevlucht
In nood en in kwaad gerucht.
4 Hij is ’t Die krachtig gemaakt heeft
Den hemel en ’t aardrijk breed,
De zee en al wat daarin leeft,
En hem beweegt met bescheed.
Hij onderhoudt Zijn waarheid
Zeer vast in der eeuwigheid.
Pauze
5 Hij doet hun recht, die daar lijden
Overlast en groot geweld;
Hij geeft brood tot allen tijden
Hun die de honger scherp kwelt;
Hij maakt los en vrij van pijn
Hen die vastgebonden zijn.
6 ’t Gezichte geeft Hij hun allen,
Die daar ganselijk zijn blind;
Die hard zijn nedergevallen,
Heft Hij op, en die bezint;
Hij heeft lief ende behoedt
Die oprecht vroom zijn en goed.
7 Met vlijt bewaart ook de HEERE
De vreemden in lijden groot;
Desgelijks de wezen tere
Behoedt God in angst en nood;
Weduwen Hij ook bewaart,
Dat haar geen leed wedervaart.
8 Hij zal de wegen verderven
Der godd’lozen metterdaad;
En zal Hem een Rijk verwerven,
Dat eeuwiglijk vast bestaat.
Sion, uws Gods heerlijkheid
Word’ geloofd in eeuwigheid.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen