Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(1773 148)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 148

1 Looft God; zingt eeuwig ’s HEEREN lof,
Gij die in ’t glansrijk hemelhof,
Die in de hoogste plaatsen woont,
Waar God u Zijn nabijheid toont.
Looft Hem, gij eng’len, legermachten,
Die op Zijn wil en wenk blijft wachten.
Looft, held’re sterren, maan en zon,
Looft d’ Almacht, looft der lichten Bron.
2 Verbazend hof van d’ Opperheer,
Gij hoogste hemel, zing Zijn eer;
Gij wateren, die uit de lucht
Uw dropp’len stort op veld en vrucht,
Looft allen, looft Hem met gezangen,
Hem, Die u ’t wezen deed ontvangen;
Die u een perk, niet t’ overtreên,
Gesteld heeft door all’ eeuwen heen.
3 Loof, aarde, loof Gods wonderdaân;
Gij walvis, grond’looz’ oceaan;
Gij sneeuw en hagel, damp en gloed;
Gij stormwind, die Zijn last voldoet;
Gij bergen, heuvels, landen, stromen;
Gij dierb’re vrucht- en cederbomen,
Looft, looft des Scheppers oppermacht,
Die u uit niet heeft voortgebracht.
4 Looft, kruipend wild en tam gediert’;
Looft, vogels, Hem Die ’t al bestiert;
Gij koningen en rechters, saam;
Gij vorsten, volken, roemt Gods Naam;
Gij maagden, en gij jongelingen,
Laat nimmer af Zijn lof te zingen;
Eerwaarde grijsheid, frisse jeugd,
Weest in den God uws heils verheugd!
5 Looft, looft, met waar’ erkentenis,
Zijn Naam, die hoogverheven is;
Dewijl Zijn wond’re majesteit
Door aard’ en hemel is verspreid.
Hij wou den hoorn, zo vol vermogen,
Den roem van Israël verhogen;
Dat woont bij Hem, ’t heeft zingensstof.
Looft God; zingt eeuwig ’s HEEREN lof!
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen