Kies lettertype
Kies lettergrootte
Uitlijning
Weergeven

Vergelijk uitgaven

Kopieer tekst

(Datheen 61)

Verzen

Opties
Klik op de tekst om te kopiëren

Psalm 61

1 Als ik roep, versta mijn reden,
Mijn gebeden,
O God, verhoor in ’t gemeen.
Mijn ziel, met angst bezwaard zere,
Tot U, Heere,
Heeft haren toevlucht alleen.
2 Op een steenrots, Heer’ geprezen,
Laat mij wezen
Gesteld, daar ik vrij zijn zal.
Gij zijt mijn Toevlucht bevonden
T’ allen stonden,
Tegen mijn vijanden al.
3 In Uwen tempel zeer schone
Is mijn wone
Altijd, o God, met ootmoed;
Onder Uwe vleug’len zijnde,
Ik bevinde
Toevlucht en bescherming goed.
4 Want Gij geeft mij, Heer’, genadig
En gestadig,
Al mijn begeerten niet klein;
Want Gij laat mij, Heer’, toekomen
Aller vromen
Erfdeel, die U vrezen rein.
5 Gij zult de jaren vermeren,
En vereren
Uwes konings openbaar;
Zodat hij vast zal beklijven,
Ende blijven
Nog menig geslacht en jaar.
6 Voor U ook, Heer’, desgelijke
Zal zijn rijke
Zekerlijk en vast bestaan;
Dat Uw waarheid en genade,
Vroeg en spade,
Dat behoede nu voortaan.
7 Zo zal ik Uwen lof zingen,
En voortbringen,
En grootmaken Uwen Naam;
Ik zal met vlijt dan betalen,
Zonder dralen,
Mijn beloften, Heer’, alt’zaam.
NL EN

Log s.v.p. in om desgewenst uw persoonlijke omgeving binnen het programma te kunnen gebruiken. Als u nog geen login hebt, kunt u deze aanmaken door op ‘Account aanmaken’ te klikken.

Inloggen

Wachtwoord vergeten?

Vul s.v.p. onderstaand formulier in als u een account aan wilt maken, zodat u toegang krijgt tot uw persoonlijke omgeving binnen het programma.

Account aanmaken

Vul s.v.p. onderstaand formulier in om uw wachtwoord te resetten.

Wachtwoord wijzigen