X. Dankzegging na het eten

1Wij danken U, eeuwige Vader,
Van Uw weldaden vroeg en laat,
Ons buigende voor U tegader;
Misdeden wij door overdaad,
Het is ons leed, vergeef ons ’t kwaad;
In Uws Zoons Naam bidden wij U,
Met Zijn gebed, naar Uwen raad
Verhoor ons uit genade nu.