INLEIDING

INLEIDING

1 Vr. Hoeveel stukken zijn u nodig te weten, opdat gij welgetroost, zaliglijk leven en sterven moogt?
Antw. Drie stukken: ten eerste, hoe groot mijn zonden en ellende zijna; ten andere, hoe ik van al mijn zonden en ellende verlost wordeb; ten derde, hoe ik Gode voor mijn verlossing zal dankbaar zijnc.

a Ef. 2:1. Luk. 24:47. Luk. 5:31, 32. b Joh. 17:3. c Ef. 5:8, 9, 10.