HOOFDSTUK 3.1.

1Vr. Wat is God?
Antw. Een volmaakte en oneindige Geest. Joh. 4:24. God is een Geest, en die Hem aanbidden, moeten Hem aanbidden in geest en waarheid. Matth. 5:48. Weest dan gijlieden volmaakt, gelijk Uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is.

2Vr. Hoe kan dat zijn, daar Hem ogen, oren, handen en andere lichaamsdelen worden toegeschreven in de Heilige Schrift?
Antw. Dat moet alles oneigenlijk verstaan worden van hoedanigheden in God die met het gebruik van de menselijke delen enige overeenkomst hebben.

3Vr. Waarin moet God gekend worden?
Antw. 1. in Zijn Wezen; 2. in Zijn Namen; 3. in Zijn eigenschappen; 4. in Zijn Personen.

4Vr. Mag men God ook een wezen toeschrijven?
Antw. Ja; maar niet in een lichamelijke zin. Spr. 8:14. Raad en het wezen zijn Mijne; Ik ben het Verstand, Mijne is de sterkte.

5Vr. Hoeveel goden zijn er?
Antw. Eén God. 1 Tim. 2:5. Want er is één God, er is ook één Middelaar Gods en der mensen, de Mens Christus Jezus.

6Vr. Toch spreekt God in het eerste gebod Zelf van andere goden. Ex. 20:3.
Antw. Niet die het werkelijk zijn, maar die er door mensen toe gemaakt en voor gehouden worden. 1 Kor. 8:5, 6. Want hoewel er ook zijn die goden genaamd worden, hetzij in den hemel, hetzij op de aarde (gelijk er vele goden en vele heren zijn), nochtans hebben wij maar één God, den Vader, uit Welken alle dingen zijn en wij tot Hem; en maar één Heere, Jezus Christus, door Welken alle dingen zijn en wij door Hem.